Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (064) 3 856 557
Fax: (064) 3 856 558

Call

Chính sách An toàn, Chất lượng

Lượt xem : 4798

Cam kết của lãnh đạo:

1.    Thi công các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng phù hợp với thiết kế và các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm.

2.    Không ngừng nâng cao chất lượng công trình nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng, đó là cách duy nhất để Công ty duy trì và phát triển kinh doanh.

3.    Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, vật lực,…) để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng.

Các giải pháp để thực hiện chính sách chất lượng:

1.    Đảm bảo Chính sách chất lượng của Công ty và cam kết của Lãnh đạo được tất cả nhân viên công ty hiểu, duy trì và áp dụng.

2.    Thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008 để nâng cao chất lượng công trình, không ngừng đáp ứng sự mong đợi và nhu cầu của khách hàng.

3.    Tạo điều kiện nâng cao kiến thức cho toàn thể nhân viên, làm chủ các công nghệ tiên tiến để họ đủ trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không ngừng cải tiến công việc của mình.

4.    Phát huy mọi nguồn lực, mở rộng đầu tư, ứng dụng và đổi mới thiết bị công nghệ nhằm nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công.

5.    Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với các khách hàng để nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của họ.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com