Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (064) 3 856 557
Fax: (064) 3 856 558

Call

Danh sách trang thiết bị vật tư chính

Stt

Hạng mục vật tư

Số lượng

ĐVT

01

Máy hàn CO2 bán tự động

30

Bộ

02

Máy hàn tự động

02

Bộ

03

Máy hàn 6 mỏ

04

Bộ

04

Máy hàn tig+điện

15

Bộ

05

Máy hàn điện

15

Bộ

06

Tủ sấy que, thuốc hàn

02

Bộ

07

Máy ủ nhiệt

01

Bộ

08

Dây cáp hàn

1100

Meter

09

Hộp biến thế 10KVA 220V

20

Bộ

10

Máy mài điện 4''

35

Bộ

11

Máy mài điện 7''

20

Bộ

12

Máy mài dũi

40

Bộ

13

Đèn cắt

45

Bộ

14

Máy cắt bàn Ø 350

03

Bộ

15

Máy rùa cắt ống oxy-gas

02

Bộ

16

Máy rùa cắt tôn tấm

06

Bộ

17

Máy uốn ống Ø1/2” ,1”,11/2”,2”

02

Bộ

18

May khoan cầm tay

02

Bộ

19

Máy khoan đứng

01

Bộ

20

Máy ngắm

01

Bộ

21

Đội đa hướng 20T

22

Bộ

22

Đội đa hướng 30T

25

Bộ

23

Pa lăng lắc 2T-3M

25

Bộ

24

Pa lăng lắc 3T-3M

25

Bộ

25

Palăng xích 2T -2.5M

15

Bộ

26

Palăng xích 3T -3M

10

Bộ

27

Palăng xích 5T -5M

05

Bộ

28

Con dọi 0.3 kg

10

Bộ

29

Dây cáp đơn 3m x 5T

02

Bộ

30

Dây cáp đơn 3m x 10T

02

Bộ

31

Dây bẹ 3m x 2T

02

Bộ

32

Dây bẹ 4m x 4T

02

Bộ

33

Dây bẹ 8m x 5T

01

Bộ

34

Ma ní 5~10T

20

Cái

35

Đèn điện 24V + 10m dây

35

Bộ

36

Bình chữa cháy 4 kg

05

Bộ

37

Cờ lê đóng27, 32, 36, 42, 50

02

Cái

38

Mỏ lết răng 15”-25”

08

Cái

39

Thước góc 200x300mm

15

Cái

40

Thước góc 400x600mm

04

Cái

41

Thước thủy 300mm

04

Cái

42

Thước thủy 600mm

05

Cái

43

Thước dây 5m

35

Cái

44

Thước dây20m

03

Cái

45

Thước lá                         

05

Cái

46

Thước kẹp 200mm

05

Cái

47

Thước đo độ

05

Cái

48

Đồng hồ CO2

55

Bộ

49

Đồng hồ Oxy

60

Bộ

50

Đồng hồ Axetylen

60

Bộ

51

Đồng hồ LPG              

30

Bộ

52

Cờ lê bộ 8-32

04

Bộ

53

Bóng đèn Halogen 20x20

15

Cái

54

Container văn phòng 

3

Cái

55

Tủ thiết bị ( 2m x 1,6m x 0,4m)

6

Bộ

Joomla Templates - by Joomlage.com