Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (064) 3 856 557
Fax: (064) 3 856 558

Call

Các dự án chính đơn vị tham gia thực hiện

 

1.       Gia công - chế tạo Thanh ray cẩu và tang quấn cáp   

1.1.     Đối tác: Công ty cổ phần Phương Tiện Nổi (FVS).

1.2.     Dự án: Lắp đặt cẩu cầu trục cho nhà xưởng tại Thanh Hóa.

1.3.     Thời gian thực hiện dự án: tháng 11- 12/2014

1.4.     Địa điểm thi công: Xưởng cơ khí – KCN Đông Xuyên – TP Vũng Tàu – Bà Rịa Vũng Tàu

 

2.     Cung cấp nhân lực thi công sửa chữa đường ống hóa chất

2.1 Đối tác: Công ty TNHH TM-DV Hoài Anh

2.2 Dự án: Sửa chữa đường ống hóa chất nhà máy Đạm Phú Mỹ.

2.3 Thời gian thực hiện dự án: tháng 10-11/2014 

2.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đạm Phú Mỹ - Khu CN Phú Mỹ - Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu

 

3.     Gia công chế tạo block của tàu chở hàng rời – khô

3.1 Đối tác: Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin/ Hyundai Vinashin Co., Ltd

3.2 Dự án: 61K B/C (S091) và 87K B/C (S093).

3.3 Thời gian thi công: tháng 3-5/2015

3.4 Địa điểm thi côngNhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin – Ninh Hòa – Khánh Hòa

 

4.       Cung cấp thiết bị, máy hàn - máy nén khí – thợ vận hành.

4.1 Đối tác: Công ty TNHH TM-XD Hoài Anh.

4.2 Dự án:  Đại tu định kỳ nhà máy Đạm Phú Mỹ.

4.3 Thời gian thực hiện dự án: tháng 5-6/2015

4.4 Địa điểm thi côngNhà máy đạm Phú Mỹ - Khu CN Phú Mỹ - Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu

 

5.       Gia công chế tạo block của tàu chở dầu

5.1 Đối tác: Nhà máy đóng tàu biển Hyundai Vinashin.

5.2 Dự án: 50K P/C TANK (S410) và 39K P/C TANK (S420).

5.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 5-7/2015 

5.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin – Ninh Hòa – Khánh Hòa

 

6.       Đấu nối tổng đoạn block của tàu chở hàng rời – khô.

6.1 Đối tác: Công ty TNHH cơ khí Khôi Anh

6.2 Dự án: 87K B/C (S093).

6.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 5-7/2015

6.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin – Ninh Hòa – Khánh Hòa

 

7.       Cung cấp nhân lực thợ kỹ thuật thi công chế tạo Block

7.1 Đối tác: Công ty TNHH Hyundai Vinashin (HVS)

7.2 Dự án: 50K P/C Tank (S410) và 39K P/C Tank (S420)

7.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 10/2015 -10/2016 

7.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin

 

8.       Gia công chế tạo block của giàn khoan tự nâng.

8.1 Đối tác: Công ty TNHH cơ khí Tân Thành.

8.2 Dự án: Giàn khoan tự nâng “SELF ELEVATED LIFTBOAT – SWH1030”.

8.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 6 -9/2015

8.4 Địa điểm thi công: Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn TRIYARDS SOFEL

 

9.       Gia công chế tạo block của giàn khoan tự nâng.

9.1 Đối tác: Công ty TNHH cơ khí Tân Thành.

9.2 Dự án: Giàn khoan tự nâng “SELF ELEVATED LIFTBOAT – SWH1023”.

9.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 7-9/2015

9.4 Địa điểm thi công: Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn TRIYARDS SOFEL

 

10.       Gia công chế tạo block mới và lắp dựng hoàn thiện Sà Lan  300T

10.1 Đối tác: Công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (SSIC)

10.2 Dự án: Đóng mới Sà Lan số 06

10.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 9-11/2015

10.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu thủy Sài Gòn, Hồ Chí Minh

 

11.     Gia công chế tạo block của giàn khoan tự nâng.

11.1 Đối tác: Công ty TNHH MINH VIỆT E&C

11.2 Dự án: Giàn khoan tự nâng “SELF ELEVATED LIFTBOAT – SWH1023 & H1030”.

11.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 7/2015 - 2/2016

11.4 Địa điểm thi công: Công ty TNHH đóng tàu SMV 

 

12.  Gia công chế tạo block mới và lắp dựng hoàn thiện Tàu Kéo

12.1 Đối tác: Công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (SSIC)

12.2 Dự án: Đóng mới Tàu kéo 

12.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 10/2015 - 1/2016

12.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu thủy Sài Gòn

 

13.  Gia công chế tạo block mới và lắp dựng hoàn thiện Tàu cá

13.1 Đối tác: Công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (SSIC)

13.2 Dự án: Đóng mới Tàu cá 

13.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 10/2015

13.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu thủy Sài Gòn, Hồ Chí Minh

 

14.  Gia công chế tạo block mới và lắp dựng hoàn thiện kết cấu

14.1 Đối tác: Công ty TNHH Hyundai Vinashin (HVS)

14.2 Dự án: Đóng mới kết cấu/ Fabricate Blocks

14.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 8 -10/2015

14.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin

 

15.  Gia công chế tạo block mới và lắp dựng hoàn thiện kết cấu

15.1 Đối tác: Công ty TNHH Hyundai Vinashin (HVS)

15.2 Dự án: Đóng mới & lắp dựng Blocks tàu

15.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 11 /2015 - 11/2016

15.4 Địa điểm thi công: Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 

16.  Cung cấp nhân lực thi công kết cấu & thi công bảo ôn ( insulation)

16.1 Đối tác: Công ty TNHH Metacor Việt Nam

16.2 Dự án: Thi công chế tạo kết cấu và thi công bảo ôn

16.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 11 /2015 - 2/2017

16.4 Địa điểm thi công: KCN Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT

 

17.  Cung cấp nhân lực thi công Tháp  Gió & Kết cấu thép

17.1 Đối tác: Công ty TNHH CSWIND Viet Nam

17.2 Dự án: Thi công chế tạo tháp gió và kết cấu thép

17.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 11 /2015 - nay

17.4 Địa điểm thi công: KCN Phú Mỹ, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

18.  Cung cấp nhân lực thi công Giàn khoan & kết cấu thép

18.1 Đối tác: PVC-MS

18.2 Dự án: Thi công chế tạo Giàn khoan & kết cấu  

18.3 Thời gian thi công: Bắt đầu tháng 11 /2015 - 11/2016

18.4 Địa điểm thi công: Cảng PV-Shipyard, Tp. Vũng Tàu


Joomla Templates - by Joomlage.com